SMDF

Medlemsblad nr 10 

Av tekniska skäl är Medlemsblad 10 uppdelad i mindre pdf-filer som länkas här:


 
Sidorna 1-6
 
Sidorna 7-34
 
Sidorna 35-36
 Sidorna 37-49
 Sidorna 50-58
 

Innehåll

 1  Medlemsblad nr 10 (Christer Bergsten)
 2  Några rader från ... (Barbro Grevholm)
 6  Vad händer i SMDF under år 2005?  (Barbro Grevholm)
 7  Increasing women's participation i mathematics: The role of networking (Barbro Grevholm)
35  Att medverka i en ämnesgrupp vid ICME10  (Thomas Lingefjärd)
37  Beyond the representation given - The parabola and historical metamorphoses of meanings  (Christer Bergsten)
50  Fyra nya licentiatavhandlingar i forskarskolan  (Christer Bergsten, Barbro Grevholm)
53  A new report: Democracy and participation (Arne Engström)
56  Nytt från Forum for matematikkens didaktik (Barbro Grevholm)
58  E-postadresser och Anslagstavlan

Tillbaka till  medlemssidan