SMDF

Medlemsblad nr 8 

Av tekniska skäl är Medlemsblad 8 uppdelad i mindre pdf-filer som länkas här:


 Sidorna 1-5
 
Sidorna 6-23
 
Sidorna 24-34
 
Sidorna 35-39
 Sidorna 40-48
 Sidorna 49-52
 Sidorna 53-56
 Sidorna 57-58
 Sidan 59
 

Innehåll

 1  Medlemsblad nr 8 (Christer Bergsten)
 2  Några rader från ... (Barbro Grevholm)
 6  “I was trapped in a pattern” ? The dilemma of change  (Ann-Sofi Röj-Lindberg)
24  Ancient areas: A retrospektive analysis of early history of Geometry in light of Peirce’s “Commens” (Norma Presmeg)
35  Dynamisk programvara ? ett didaktiskt verktyg?  (Lil Engström)
40  Två år i forskarskolan  (Jesper Boesen)
42  Matematikens historia ? ett äventyr  (Linda Mattsson, Johanna Pejlare)
46  En nordisk forskarskola i matematikdidaktik (Barbro Grevholm)
49  Några intryck från PME 27 / PME-NA 25 (Örjan Hansson)
53  ICTMA ? An international community (Thomas Lingefjärd)
57  Nytt från Forum for matematikkens didaktik (Barbro Grevholm)
59  E-postadresser och Anslagstavlan

Tillbaka till  medlemssidan