SMDF

Medlemsblad nr 9 

Av tekniska skäl är Medlemsblad 9 uppdelad i mindre pdf-filer som länkas här:

 Sidorna 1-3
 
Sidorna 4-24
 
Sidorna 25-33
 
Sidorna 34-52
 Sidorna 53-56
 Sidorna 57-58
 Sidan 59
 

Innehåll

 1  Medlemsblad nr 9 (Christer Bergsten)
 2  Some words from ... (Barbro Grevholm)
 4  Assessing students' knowledge - National tests in Sweden  (Lena Alm et al.)
25  The role of technology when teaching mathematics (Thomas Lingefjärd et al.)
34  Faces of Swedish research in mathematics education  (Christer Bergsten)
53  New faces of Swedish research in mathematics education  (Christer Bergsten, Barbro Grevholm)
57  In memoriam - Göte Dahland (Barbro Grevholm)
59  E-postadresser och Anslagstavlan

Tillbaka till  medlemssidan