SMDF: LUMA-möten
 
 Innehåll
 


  
LUMA 2001
 
År 2001 ägde LUMA rum i Borås 26-28 september. SMDF:s medlemmar inbjöds till ett informellt medlemsmöte under LUMA-konferensen den 27 september. Där ledde SMDF:s ordförande Christer Bergsten en informell diskussion om föreningens verksamhet. Största delen av samtalet, som häölls i en öppen och trevlig atmosfär, fokuserades på programmet för Madif3 och flera sypunkter framfördes som sedan följdes upp i programmet för Madif3 i Norrköping. Vid mötet deltog Mikael Holmqvist, Eva-Stina Källgården, Håkan Lennerstad, Lisbeth Lindberg, Thomas Lingefjärd, Gunnar Nilsson, Ingvar O. Persson, Maria Reis, Eva Riesbeck och Eva Taflin.
 
 
 Tilbaka till Innehåll
 

 
LUMA 2002

År 2002 ägde LUMA rum i Malmö 24-26 september. Under en av de parallellagda programpunkterna den 26 september ledde SMDF:s ordförande Barbro Grevholm och kassör Thomas Lingefjärd ett diskussionsseminarium under temat Forskningsaspekter på lärande och undervisning i matematik, som lockade ett tjugotal deltagare. Dom informerade där om SMDF och dess verksamhet, vilket sedan följdes av en givande diskussion om forskningsanknytning av lärarutbildningen och om behovet av samarbete mellan lärare och forskare. Flera konkreta förslag till arbetsuppgifter för SMDF noterades.

 

Tilbaka till Innehåll


• Till  Toppen

• Tillbaka till  Medlemssidan

• Till  SMDF:s hemsida 
  
Uppdaterad 2002-09-29 av Christer Bergsten, e-post:   chber@mai.liu.se
 
 *