M A D I F - 1
 
(Första)
 
MATEMATIKDIDAKTISKA FORSKNINGSSEMINARIET
 
(med den svenska föreningen för matematikdidaktisk forskning)
 
  Lärarhögskolan, Stockholm
22 januari 1999
 
 
 
Välkommen till första seminariet med den svenska föreningen för matematikdidaktisk forskning!
Vid seminariet ska föreningen konstitueras och dess första styrelse väljas. Programmet innehåller dessutom en föreläsning och presentation och diskussion av forskningsrapporter. Seminariet äger rum i anslutning till Matematikbiennetten i Stockholm den 23 januari 1999. 
Bakgrund

Vid Minikonferensen om matematikdidaktisk forskning i Sverige, i Sundsvall 20-21 januari 1998, tillsattes en arbetsgrupp för att förbereda bildandet av en svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF). I gruppens arbete ingick att förbereda detta möte i Stockholm. För ytterligare information hänvisas till hemsidan  Bakgrund till SMDF , där även förslag till  stadgar  för SMDF, den nya svenska föreningen för matematikdidaktisk forskning, presenteras.
 


 
Plats m m

Plats: Seminariet äger rum vid  Campus Konradsberg , Lärarhögskolan i Stockholm. Adressen dit är Gjörwellsgatan 16, se  vägbeskrivning . (Bara textversion av  vägbeskrivning )
 
Konferensavgift: För att täcka lokalkostnader m m tas en avgift på 300 kr ut av deltagarna. Beloppet inkluderar även sallad/smörgås, dricka och kaffe. Information om betalningssätt meddelas senare.

Boende: Deltagare som önskar hjälp med att ordna övernattning i samband med seminariet anger detta på anmälningsblanketten, som då bör skickas snarast.
  
Forskningsrapporter

Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter med matematikdidaktisk inriktning för presentation och diskussion vid seminariet. En sammanfattning av rapporten på ca två A4-sidor ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 december 1998. För dokumentationen av seminariet ska den fullständiga rapporten, på högst 10 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd, insändas senast den 1 mars 1999.
  
Program
 
Programmet har följande preliminära uppläggning:
 
 
13.15 - 14.40        
Kyrksalen
Välkomsthälsning          
Diskussion angående stadgar, verksamhetsplan m m för den svenska föreningen för matematikdidaktisk forskning          
Beslut och val          
Arbetsgruppen 
14.40 - 15.20 Paus med enklare förtäring 
15.20 - 16.15      
Kyrksalen
Ole Björkqvist, Vasa             
Personliga reflektioner kring matematikens didaktik som vetenskap 
16.20 - 17.10         
Q 252
Q 326
Seminarier kring forskningsrapporter          
Gerd Brandell, Luleå        
Barbro Grevholm, Kristianstad 
17.15 - 18.00        
Kyrksalen
Information och diskussion          
- Nya rapporter (Edor Oscarsson, Madeleine Löwing)          
- Nationellt resurscentrum i matematik (Bengt Johansson)          
- ICME 10 i Norden? (Gerd Brandell)          
- Övrigt        
Avslutning 
  
Programkommitté
 
 
Christer Bergsten, Linköping chber@mai.liu.se 
Barbro Grevholm, Lund barbro.grevholm@mna.hkr.se 
Bengt Johansson, Göteborg bengt.johansson@ped.gu.se 
 
 
Kontakta någon av oss för eventuella frågor!
 


 
Anmälan

Anmälan till seminariet görs senast den 15 november 1998 genom att skriva ut och fylla i Anmälningsblanketten (länken borttagen) och skicka som brev eller fax till Christer Bergsten i programkommittén
(se adress nedan). Det går också bra att anmäla sig via e-mail (se adress ovan) med uppgifter enligt anmälningsblanketten.

Christer Bergsten
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
58183 Linköping

Fax: 013-100746


 
• Till  SMDF:s hemsida 
  
Senast uppdaterad 1998-12-18 av Christer Bergsten, e-mail:   chber@mai.liu.se
 
 *