M A D I F - 2
 
Andra
 
MATEMATIKDIDAKTISKA
FORSKNINGSSEMINARIET
 
med den svenska föreningen för
matematikdidaktisk forskning
 
  Svenska Mässan, Göteborg
26-27 januari 2000
 
Andra annonseringen
• Uppdaterat 24 januari 2000 •
 

  
Innehåll
        

In English
 

 
 
Välkommen till andra seminariet med
 
Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning
SMDF
 
Seminariet, som arrangeras i samarbete med
 
Nationellt Centrum för Matematikutbildning
NCM
 
inleds kl 9 på morgonen den 26 januari och avslutas med lunch den 27 januari,
och äger rum i direkt anslutning till  Matematikbiennalen ,
som startar den 27 januari kl 13.
 
 
Alla forskare och forskningsintresserade inom
det matematikdidaktiska området, lärarutbildare
och andra med intresse för matematikens didaktik
är varmt välkomna!
 
 
 Tillbaka till Innehåll  
Program
 
Programmet innehåller gemensamma föreläsningar, parallellsessioner med presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers), två paneldiskussioner. Under en Happy Hour och konferensmiddagen ges möjligheter till informella diskussioner.
 

Föreläsningar in plenum (bokstavsordning)

 
Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers) Panelledd diskussion av intryck från madif2:s första dag Paneldiskussion kring den matematikdidaktiska forskningen idag och imorgon, metoder och resultat  
Kortare informations- och diskussionspunkter
 

 

Tillbaka till Innehåll
 


Tider
 
Onsdag 26 januari
 
 
Tid Programpunkt Medverkande Sal
09.00-09.15 Välkomsthälsning Barbro Grevholm      
Bengt Johansson
Kjellberg/J1
09.15-10.10 Föreläsning Christer Bergsten Kjellberg/J1
10.10-10.40 Kaffe      
10.40-11.40 Parallellsession 1 Lingefjärd
Ahlberg et al
A.Nilssen&Nortvedt 
Engström
Taflin
Sahlgren/J2      
Wingqvist/R7      
Zachrisson/R8      
Broström/R9      
Carnegie/R10
11.45-12.15 Information/Diskussion    Kjellberg/J1
12.15-13.15 Lunch    Restaurang Estrad
13.15-14.10 Föreläsning Barbara Jaworski Kjellberg/J1
14.15-15.15 Parallellsession 2 Gjone
Hedrén  
Tarp
Holgersson
Bentley
Sahlgren/J2      
Wingqvist/R7      
Zachrisson/R8      
Broström/R9      
Carnegie/R10
15.15-15.45 Kaffe      
15.45-17.00 Paneldebatt 1 Dahland (ordf)  
Björkqvist, Grevholm,  
Holden, Noss
Kjellberg/J1
17.00 Happy Hour    J-hallen (intill Kjellberg/J1)
19.00 Konferensmiddag Sång: Gunnar Nilsson
Dans: General Blues Band
Restaurang Estrad
 
 
 
Torsdag 27 januari
 
 
Tid Pogrampunkt Medverkande Sal
08.15-09.10 Föreläsning Michèle Artigue Kjellberg/J1
09.15-10.10 Föreläsning Roger Säljö Kjellberg/J1
10.10-10.30 Kaffe      
10.30-11.45 Paneldebatt 2 Kilpatrick (ordf)       
Artigue, Hoyles,       
Lester, Säljö, Wistedt
Kjellberg/J1
11.50 Lunch    Restaurang       
Estrad
(13.00 Matematikbiennalen börjar)      
 
 
Tillbaka till InnehållForskningsrapporter

Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter med matematikdidaktisk inriktning för presentation och diskussion vid seminariet. En sammanfattning av rapporten på 1-2 A4-sidor ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 1999. Meddelande om bidraget accepteras skickas till författaren vecka 46. Den fullständiga rapporten, på högst 10 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd, insänds senast den 15 februari 2000 (obs ändrat från tidigare 15 december 1999; den presentatör som så önskar uppmanas istället att ta med "handouts" till seminariet för intresserade).
 

Tillbaka till Innehåll
 


 
Praktisk information

 
Plats: Seminariet äger rum vid  Svenska Mässan  i centrala Göteborg. Konferenslokalerna ligger i direkt anslutning till Hotel Gothia, Mässans gata 24, Box 5184, 402 26  GÖTEBORG. Använd ingången till Hotel Gothia och ta hissen 2 tr.
 
Konferensavgift: Konferensavgiften är 1500 kr och inkluderar även måltider, kaffe och dokumentation.

Boende: Deltagare som önskar hjälp med att ordna övernattning i samband med seminariet anger detta på anmälningsblanketten, som då bör skickas snarast.

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Några sessioner kring forskningsrapporter kommer att vara på svenska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras efter seminariet (ingår i konferensavgiften)
 

Tillbaka till Innehåll  
Program- och organisationskommitté
 
 
Ann Ahlberg, Göteborg ann.ahlberg@ped.gu.se  031-7732081
Christer Bergsten, Linköping chber@mai.liu.se  013-282984
Göte Dahland, Göteborg gote.dahland@ped.gu.se  031-7732255
Barbro Grevholm, Lund barbro.grevholm@mna.hkr.se  044-203427
Bengt Johansson, Göteborg bengt.johansson@ncm.gu.se  031-7732287
Konferenssekreterare Birgit Eriksson,         
Göteborg
birgit.eriksson@ncm.gu.se  031-7732206
 
 
Kontakta någon av oss för eventuella frågor!
 
Tillbaka till Innehåll  
Anmälan

Anmälan till seminariet görs senast den 15 november 1998 genom att skriva ut och fylla i  Anmälningsblanketten  och skicka som brev eller fax till högskolesekreterare Birgit Eriksson i organisationskommittén (se adress nedan). Det går också bra att anmäla sig via e-mail (se adress nedan) med uppgifter enligt anmälningsblanketten.

Birgit Eriksson
Göteborgs universitet
NCM
Box 300
405 30 Göteborg

Telefon: 031-7732206
Fax: 031-7732200

E-mail:  birgit.eriksson@ncm.gu.se


•  Högst upp på sidan
 
• Till  SMDF:s hemsida 

• Till  NCM:s hemsida
  
Senast uppdaterad 2000-01-24 av Christer Bergsten, e-mail:   chber@mai.liu.se
 
 *