M A D I F - 3
 
Tredje
 
MATEMATIKDIDAKTISKA
FORSKNINGSSEMINARIET
 
med SMDF
 
  Linköpings universitet: Campus Norrköping
23-25 januari 2002
 
Annonsering

• Uppdaterat 20 januari 2002 •

 


  
Innehåll
      

In English
 

 
 
Välkommen till tredje seminariet med
 
Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning
SMDF
 
 
Seminariet inleds kl 13.00 den 23 januari 2002. Första delen av seminariet avslutas med lunch den 24 januari, i direkt anslutning till starten av  Matematikbiennalen . Den andra delen av seminariet innehåller en Diskussionsgrupp (på svenska, utifrån presentationen av Ole Björkqvist),
som äger rum på eftermiddagen den 24 januari, samt ett Forum för unga forskare (under ledning av Gilah Leder) på förmiddagen den 25 januari.
 
 
Alla forskare och forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området, lärare och lärarutbildare
och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!
 
 
 Tillbaka till Innehåll  
Program
 
Programmet innehåller gemensamma föreläsningar, parallellsessioner med presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers) och en paneldiskussion (och preliminärt tematisk gruppdiskussion), en särskild diskussionsgrupp samt en avslutning Forum för unga forskare. Under en Happy Hour och konferensmiddagen ges möjligheter till informella diskussioner.
 

Föreläsningar in plenum (bokstavsordning)

 
Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers) Paneldiskussion kringrelationen mellan teori och praktik inom det matematikdidaktiska forskningsfältet
 - Rudolf Strässer (debattledare, Tyskland)
   Morten Blomhøj (Danmark), Barbro Grevholm (Sverige), John Mason (England), Norma Presmeg (USA)


• Tematisk gruppdiskussion

- "Mathematical thinking and mathematical achievement: research issues" (Anne Watson, Oxford)

- "Mathematical thinking and emotion" (Jeff Evans, London);
    Thomas Lingefjärd:'To study mathematics in an engineering program'


• Forum för unga forskare

- Gilah Leder, Australien

Forum består av två delar:

Första delen
Denna del av programmet, med syfte att aktivera deltagarna och stimulera en vetenskaplig diskussion, kommer att bestå av korta presentationer (max 10 minuter) av deltagarna med efterföljande diskussion. Även några "seniora" forskare kommer att delta och bidra med sin erfarenhet.
Varje deltagare inbjuds därför att förbereda någon av följande tre typer av korta presentationer:

1 - Rapport eller delrapport från en forskningsstudie
2 - Idé och design av en tänkbar forskningsstudie
3 - Sammanfattning och reflektion av en artikel/rapport som inspirerat

Följande bidrag kommer att diskuteras under denna session:

Andreas Andersson: 'Students' understanding of discrete mathematics in higher education'
Jesper Boesen: 'A short presentation concerning my research interests'
Sivbritt Dumbrajs: Collaboration and communication as part of mathematics instruction'
Torbjörn Fransson: 'To what extent are students able to create a formation of concepts by problem solving?'
Monica Johansson: 'Textbooks i mathematics (for fifth graders)'
Per Nilsson: 'Experimentation as a tool for discovering advanced mathematical concepts'
Constanta Olteanu: 'Students' development of algebraic ability and understanding in upper secondary school. Project description'

Andra delen
- John Mason, Anne Watson, England: 'Tensions and potentials for new classroom researchers'

"New researchers often have backgrounds as teachers, learners, teacher -educators, parents and other roles in classrooms.  In this session we are going to explore how the shift from previous perspectives to research perspectives creates both tensions and potentials, and how these might be negotiated."

 
Tillbaka till Innehåll
 


Program
 
Onsdag 23 januari
 
 
12.00-13.00 Lunch (ingår ej i konferensavgiften)     Kåkenhus 
Cafeteria
Tid Programpunkt Medverkande
Sal
13.00-13.10 Öppning av Madif3 Christer Bergsten K1
13.10-14.05 Plenarföreläsning 1 Anna Sfard K1
14.10-15.05 Paper - presentation & diskussion Barbro Grevholm K1
  Paper - presentation & diskussion Milan Hejny & Graham Littler K21
  Paper - presentation & diskussion Marj Horne K22
  Paper - presentation & diskussion Ulla Runesson K24
15.05-15.30 Tea/Coffee   Kåkenhus
(plan 2)
15.30-16.10 Plenarföreläsning 2 Ole Björkqvist K1
16.15-17.10 Paper - presentation & diskussion Arne Engström K21
  Paper - presentation & diskussion BoJohansson  K22
  Paper - presentation & diskussion Marie Kubinova K24
  Tematisk gruppdiskussion: 
Mathematical thinking and achievement
Anne Watson K1
17.15 Happy Hour Alla Kåkenhus
(plan 2)
19.30 Konferensmiddag Alla Kåkenhus
(plan 2)
 
 
 
Torsdag 24 januari
 
 
Tid Pogrampunkt Medverkande
Sal
08.30-9.25 Plenarföreläsning 3  Jan de Lange K1
9.30-10.25 Paper - presentation & diskussion  Gudrun Malmer K21
  Paper - presentation & diskussion  Nada Stehlikova & Darina Jirotkova K22
  Paper - presentation & diskussion  EvaTaflin, Kerstin Hagland & Rolf Hedrén K24
  Tematisk gruppdiskussion: 
Mathematical thinking and emotion
Jeff Evans
Thomas Lingefjärd
K1
10.45-12.00 Paneldebatt Rudolf Strässer (ordf)
Morten Blomhøj, Barbro Grevholm, 
John Mason, Norma Presmeg
K1
12.00 Lunch     Kåkenhus
(plan 2)
(13.00 Matematikbiennalen börjar)    Louis De Geer
15.30-17.00 Diskussionsgrupp Ole Björkqvist K24
 
 
Fredag 25 januari
 
 
09.00-12.00 Forum for young researchers, Gilah Leder (chair)    
Hours Activity Contributors
Room
09.00-10.45 Presentations and discussion Gilah Leder (chair)
Andreas Andersson, Jesper Boesen,
Sivbritt Dumbrajs, Torbjörn Fransson,
Monica Johansson, Per Nilsson,
Constanta Olteanu
K24
10.45-11.15 Tea/Coffe   Kåkenhus
(level 2)
11.15-12.00 Tensions and potentials for new classroom researchers' John Mason, Anne Watson K24
12.00 Closing and lunch   Kåkenhus
(level 2)
 
 
Tillbaka till InnehållForskningsrapporter

Den fullständiga rapporten, på högst 8 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd, insänds senast den 1 Mars 2002 till programkommittén (ordf).
 

Tillbaka till Innehåll
 


 
Praktisk information

 
Plats: Seminariet äger rum på Campus Norrköping  i centrala Norrköping. Konferenslokalerna ligger i  Kåkenhus , 1 trappa ner från hududentrén.
 
Konferensavgift: Konferensavgiften är 1290 kr (exkl moms) och inkluderar, förutom fullt deltagande i madif 3 den 23-25 januari, även måltider, kaffe och dokumentation. För fullt deltagande både i Matematikbiennalen 2002 och Madif 3 betalas en reducerad total konferensavgift på 3090 kr (exkl moms och kongressmiddag den 25 januari); ange då på anmälningsblanketten till Madif 3 att du är fullt betalande deltagare på Matematikbiennalen 2002. Forskarstuderande i matematikdidaktik kontaktar  Christer Bergsten  för information om kostnader.

Boende: Deltagare som önskar hjälp med att ordna övernattning i samband med seminariet anger detta på anmälningsblanketten, som då bör skickas snarast.

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Två sessioner kring forskningsrapporter kan komma att vara på svenska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras under våren 2002 (ingår i konferensavgiften)
 

Tillbaka till Innehåll  
Program- och organisationskommitté
 
 
Namn E-post Telefon
Christer Bergsten, Linköping (ordf) chber@mai.liu.se   013-282984
Barbro Grevholm, Lund barbro.grevholm@mna.hkr.se   044-203427
Rolf Hedrén, Falun rh@du.se   023-35140
Lisbeth Lindberg, Göteborg l.lindberg@ped.gu.se  
Anna Löthman, Karlstad anna.lothman@kau.se  
Ulla Runesson, Göteborg ulla.runesson@ped.gu.se  031-7732373
Konferenssekreterare
Carina Appelskog
  caapp@mai.liu.se  013-281425 (tel)
 013-100746 (fax)
 
 
Kontakta någon av oss för eventuella frågor!
 
Tillbaka till Innehåll  
Anmälan

Anmälan till seminariet görs senast den 20 november 2001 (efteranmälan är också möjlig) genom att skriva ut och fylla i anmälningsblanketten  (pdf-fil) och skicka som brev eller fax till konferenssekreteraren Carina Appelskog i organisationskommittén (se adress ovan). Det går också bra att anmäla sig via e-mail med uppgifter enligt anmälningsblanketten.


Kontaktadresser
Frågor om programmet
Christer Bergsten
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
58183 Linköping

013-282984 (tel)
chber@mai.liu.se 
 
 

Konferenssekreterare
Carina Appelskog
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
58183 Linköping

013-281425 (tel)
013-100746 (fax)
caapp@mai.liu.se


•  Högst upp på sidan
 
• Till  SMDF:s hemsida 

• Till hemsidan för  Matematikbiennalen 2002   
Senast uppdaterad 2002-01-20 av Christer Bergsten, e-mail:   chber@mai.liu.se
 
 *