M A D I F - 5
 
Femte
 
MATEMATIKDIDAKTISKA
FORSKNINGSSEMINARIET
 
med SMDF
 
  Malmö högskola
24-25 januari 2006
 


  
Innehåll

In English
 

 
 
Välkommen till femte forskningsseminariet med
 
Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning

SMDF
 

Temat för årets seminarium är

Developing and Researching Quality
in Mathematics Teaching and Learning

Kvalitet i undervisning och lärande i matematik -
utvecklingsarbete och forskning

Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området,
lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Seminariets arrangeras i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2006

 
 Tillbaka till Innehåll  
Program

Föreläsningar i plenum (bokstavsordning)

Werner Blum (Universität Kassel, Tyskland) -  Investigating Quality Mathematics Teaching – the DISUM Project
Barbro Grevholm (Høgskolen i Agder, Norge) - What Is Quality in Mathematics Teaching and Learning?
 
Sammanfattningar av plenarföreläsningarna
Paneldiskussion kring seminariets tema
Gerd Brandell (Sverige, ordf)
Marit Johnsen Høines (Norge)
Jeppe Skott (Danmark)
Erkki Pehkonen (Finland)
Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers)   • Korta presentationer (short communications)

Vid en av parallellsessionerna (ett 'arbetspass') diskuteras följande bidrag i form av korta presentationer från deltagare vid konferensen:

Simon Goodchild - The development of communities of inquiry within a development-research project
Eva Riesbeck - Studenters problemlösande samtal om matematikundervisning (in Swedish)
Allan Tarp - The 12 Math-blunders of killer-mathematics

De preliminära versionerna av bidragen kan laddas ner (pdf) här


Tillbaka till InnehållTidsprogram

 
Tisdag 24 januari
 

Tid
Aktivitet
 18.30  
  Registrering        -  Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10
19.30
  Välkomstmiddag - Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10
 

Onsdag 25 januari
 
Tid
Programpunkt
Medverkande
Sal
   8.30  Registrering    
   9.00  Öppning av Madif5    D131
   9.15  Plenarföreläsning 1  Barbro Grevholm
 D131
 10.10  Kaffe/Te    
 10.40  Arbetspass 1  Christer Bergsten      Diskutant Kristina Juter
 Thomas Lingefjärd   Diskutant Morten Blomhøj
 Alistair McIntosh      Diskutant Lisa Björklund Boistrup
 Magnus Österholm   Diskutant Gunnar Gjone
 E239
 F409
 F413
 F415
 
     
 11.45  Arbetspass 2
 Gerd Brandell          Diskutant Thomas Lingefjärd
 Lisbeth Lindberg     Diskutant Christer Bergsten
 Tine Wedege           Diskutant Rolf Hedrén
 Simon Goodchild    ('short communication', 20 min)
 Eva Riesbeck          ('short communication', 20 min)
 Allan Tarp               ('short communication', 20 min)
 E239
 F413
 F415
 F409
 F409
 F409
 
     
 12.45  Lunch    
 13.30  Plenarföreläsning 2  Werner Blum
 D131
 14.35  Arbetspass 3  Rita Borromeo Ferri     Diskutant Magnus Österholm
 Torbjörn Fransson        Diskutant Mikael Holmquist
 Johan Häggström         Diskutant Ingvill Merete Stedøy
 Håkan Lennerstad        Diskutant Simon Goodchild
 E239
 F409
 F413
 F415
 
     
 15.30  Kaffe/Te    
 16.00  Panel  Gerd Brandell (ordf)
 Marit Johnsen Høines
 Erkki Pehkonen
 Jeppe Skott
 D131 
 17.30  Årsmöte SMDF  Medlemmar SMDF  F409

  

Tillbaka till InnehållForskningsrapporter (Call for papers)

Välkommen med ett bidrag i form av en forskningsrapport! Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för presentation och diskussion vid seminariet. En första version av rapporten på högst 10 A4-sidor (Word) ska vara programkommittén tillhanda senast den 15 oktober 2005. Meddelande om bidraget accepteras lämnas 1 december 2005 och en (eventuellt reviderad) version av accepterat bidrag ska vara inskickad senast 10 januari 2006 för att göras tillgängligt för diskutant och deltagare vid seminariet. Slutversionen av rapporten, på högst 10 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd Word-dokument, ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2006. Alla bidrag av intresse för matematikdidaktisk forskning är välkomna, bidrag med direkt koppling till seminariets tema kommer att läggas i ett särskilt stråk i programmet. Varje accepterat vidrag ges ett utrymme om 60 minuter (inklusive tid för diskutant och allmän diskussion) inom programmet i parallella seminarier ('arbetspass').

Korta presentationer

Vid Madif5 ges också möjlighet att bidra med en kort presentation ('short communication'). Detta format erbjuder en möjlighet att presentera och diskutera t.ex. delar av projekt eller pågående forskningsarbete. Forskningskomponenten måste tydligt framgå i bidraget. En sammanfattning av bidraget på högst 2 A4-sidor (Word) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2005. Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén, som lämnar meddelande om bidraget accepteras senast den 1 december 2005. Till presentationen vid Madif5 kan författaren (om han/hon så önskar) ta med en längre version av bidraget för intresserade deltagare.  En eventuellt reviderad version av sammanfattningen till accepterat bidrag, på högst 2 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd Word-dokument, ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2006 för publicering i dokumentationen. Varje accepterat bidrag ges ett utrymme i programmet om 20 eller 30 minuter (inklusive tid för diskussion), beroende på det totala antalet bidrag, i parallella seminarier ('arbetspass').

Peer review

Vi planerar en granskningsprocess av inskickade forskningsrapporter genom s.k. peer review, som innebär att den som skickar in ett bidrag också (frivilligt) deltar i review-processen genom att granska ett eller två andra bidrag. Bidragen kommer dessutom att granskas av programkommittén och eventuellt någon extern expert. Granskningen är avsedd att vara konstruktivt positiv, dvs bedömningen ska också kompletteras med eventuella förslag till förbättringar av rapporten. Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén.

Diskutanter

Vid varje paperseminarium kommer en särskilt utsedd person (en s.k. diskutant), som granskat rapporten, att inleda diskussionen. Är du intresserad av att vara diskutant kontakta programkommitténs ordförande senast 1 december 2005.
 
 

Tillbaka till Innehåll
  
Praktisk information

Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10 ('Orkanen'), Malmö. Se karta

Tid: Registrering kan göras från tisdag 24 januari kl. 18.30, i samband med välkomstmiddagen kl. 19.30, samt från 8.30 (före den inledande plenarföreläsningen kl. 9.30) onsdag den 25 januari. Konferensen avslutas ca. kl 17.

Konferensavgift: 1100 SEK (exkl moms), med 400 kr rabatt för fullt betalande deltagare vid Matematikbiennalen 2006 samt för forskarstuderande i matematikdidaktik. Avgiften inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe, samt konferensdokumentation; tillägg 200 kr för välkomstmiddag den 24 januari.

Boende: Hotellbokning kan ske via Biennalens hemsida: www.mah.se/matematikbiennalen
OBS! Om du är föreläsare på Biennalen kommer du att få ett informationsbrev från Malmömässan där du också gör din hotellbokning.

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Några sessioner kring forskningsrapporter kan komma att vara på svenska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras under våren 2006 (ingår i konferensavgiften)

Tillbaka till Innehåll  
Programkommitté


Namn E-post Telefon
Christer Bergsten, Linköping (ordf) chber@mai.liu.se   013-282984
Morten Blomhøj, Roskilde blomhoej@ruc.dk +45-46742285
Barbro Grevholm, Kristiansand barbro.grevholm@hia.no  +47-38141639
Mikael Holmquist, Göteborg mikael.holmquist@ped.gu.se  031-7732216
Kristina Juter, Kristianstad kristina.juter@mna.hkr.se  044-203416

 

Lokal organisation


Namn E-post Telefon
Per-Eskil Persson, Malmö per-eskil.persson@lut.mah.se  040-6658146

Kontakta någon av oss för eventuella frågor!

Tillbaka till Innehåll  
Anmälan

Preliminär anmälan görs senast 15 oktober 2005, anmälningsblankett (word) kan laddas ner här, slutanmälan och betalning av konferensavgiften senast 15 december 2005.


Kontaktadresser

Frågor om programmet
Christer Bergsten
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
58183 Linköping

tel: 013-282984
e-post: chber@mai.liu.se 

Frågor om  den lokala organisationen
Per-Eskil Persson
Lärarutbildningen
Malmö Högskola
20506 Malmö

tel: 040-6658146
e-post: per-eskil.persson@lut.mah.se


•  Högst upp på sidan

• Till  SMDF:s hemsida

• Till hemsidan för  Matematikbiennalen 2006  


Senast uppdaterad 2006-01-18 av Christer Bergsten, e-mail:   chber@mai.liu.se

 *