M A D I F - 6
 
Sjätte
 
MATEMATIKDIDAKTISKA
FORSKNINGSSEMINARIET
 
med SMDF
 
  Stockholm
29-30 januari 2008
 


  
Innehåll
In English
In English
 
På grund av administrativt krångel i samband med samgåendet mellan Lärarhögskolan och Stockholms universitet kommer fakturorna för Madif6 inte att skickas förrän senare i januari. 
 
Välkommen till det sjätte forskningsseminariet med
 
Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning

SMDF
 

Temat för årets seminarium är

Perspectives on
Mathematical Knowledge

Perspektiv på kunskap i matematik

Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området,
lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Seminariets arrangeras i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2008

 
 Tillbaka till Innehåll  
Program

Föreläsningar i plenum (bokstavsordning)

Eva Jablonka (Luleå tekniska universitet) -  The Everyday and the Academic in the Mathematics Classroom: Confrontation or Conciliation?
Rosamund Sutherland (University of Bristol, England) - Integrating ICT into Teaching and Learning Mathematics
 

Paneldiskussion kring seminariets tema
Thomas Lingefjärd (Sverige)
John Mason (England)
Paola Valero (Danmark)
Anne Watson (England)

Christer Bergsten (moderator, Sverige)
Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers)   • Korta presentationer (short communications)

Vid en av parallellsessionerna (ett 'arbetspass') diskuteras följande bidrag i form av korta presentationer från deltagare vid konferensen (accepterade hittills 18 december):

Iiris Attorps - Ongoing research in mathematics education in school context (preliminary version)
Iiris Attorps & Timo Tossavainen - On the equivalence relation in students' concept image of equation
Thomas Dahl & Thomas Biro - Discovering mathematical abilities in students' solutions of mathematical problems
Hans Melén m. fl. - En bro mellan forskning och skolvärld för vuxnas matematiklärande: ett nordiskt samarbetsprojekt
Eva Norén - Mathematics education: discourse, knowledge and power
Maria Reis - Förskolebarns utveckling av pre-matematik
Eva Taflin - Mathematical problems in school context research - A teacher perspective
Allan Tarp - Mathematics: Grounded enlightenment or pastoral mystification
Magnus Österholm - Epistemological beliefs and communication in mathematics education at upper secondary and university levels


Tillbaka till InnehållTidsprogram (preliminärt) för MADIF 6

 
Tisdag 29 januari
 

Tid
Aktivitet
 18.30  
  Registrering - Samma plats som för välkomstmiddag (se nedan)
19.00
19.30
 Väkomstdrink och
 Välkomstmiddag - Sjöfartshuset i Gamla Stan (se karta)
 

Onsdag 30 januari
 
Tid
Programpunkt
Medverkande
Sal
   8.30  Registrering    D-aulan
   9.00
 Öppning av Madif6


 Plenarföreläsning 1
 Christer Bergsten
 Stefan Nordlund
 Barbro Grevholm

 Rosamund Suterland
 D-aulan
 10.00  Kaffe/Te    Z-Gallerian
 10.30  Arbetspass 1
 Papers
 Tomas Bergqvist et al.
 Elsa Foisack
 John Mason
 Anne Watson
 Guri Nortvedt
 Z308
 Z311
 Z307
 Z309
 Z310
 11.30  Arbetspass 2
 Korta presentationer
 Iiris Attorps; Iiris Attorps, Timo Tossavainen
 Hans Melen m.fl.; Maria Reis
 Eva Norén; Magnus Österholm
 Thomas Dahl, Thomas Biro; Eva Taflin
 Z307
 Z310
 Z308
 Z309
 12.30  Lunch    Z-Gallerian
 13.30  Plenarföreläsning 2  Eva Jablonka
 D-aulan
 14.30  Arbetspass 3
 Papers
 Cecilia Kilhamn
 HåkanLennerstad
 Lisbeth Lindberg
 Frode Rönning
 Olov Viirman
 Z308
 Z307
 Z310
 Z309
 Z311
 15.30  Kaffe/Te    Z-Gallerian
 16.00  Panel  Thomas Lingfjärd, John Mason,
 Paola Valero, Anne Watson
 Christer Bergsten (moderator)
 D-aulan
 
 17.30  Årsmöte SMDF  Medlemmar SMDF  D-aulan

  

Tillbaka till InnehållForskningsrapporter (Call for papers)

Välkommen med ett bidrag i form av en forskningsrapport! Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för presentation och diskussion vid seminariet. En första version av rapporten på högst 10 A4-sidor (Word) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2007. Meddelande om bidraget accepteras lämnas 1 december 2007 och en (eventuellt reviderad) version av accepterat bidrag ska vara inskickad senast 10 januari 2008 för att göras tillgängligt för diskutant och deltagare vid seminariet. Slutversionen av rapporten, på högst 10 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd Word-dokument, ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2008. Alla bidrag av intresse för matematikdidaktisk forskning är välkomna, bidrag med direkt koppling till seminariets tema kommer att läggas i ett särskilt stråk i programmet. Varje accepterat vidrag ges ett utrymme om 60 minuter (inklusive tid för diskutant och allmän diskussion) inom programmet i parallella seminarier ('arbetspass').

Korta presentationer

Vid Madif6 ges också möjlighet att bidra med en kort presentation ('short communication'). Detta format erbjuder en möjlighet att presentera och diskutera t.ex. delar av projekt eller pågående forskningsarbete. Forskningskomponenten måste tydligt framgå i bidraget. En sammanfattning av bidraget på högst 2 A4-sidor (Word) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2007. Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén, som lämnar meddelande om bidraget accepteras senast den 1 december 2007. Till presentationen vid Madif6 kan författaren (om han/hon så önskar) ta med en längre version av bidraget för intresserade deltagare.  En eventuellt reviderad version av sammanfattningen till accepterat bidrag, på högst 2 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd Word-dokument, ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2008 för publicering i dokumentationen. Varje accepterat bidrag ges ett utrymme i programmet om 20 eller 30 minuter (inklusive tid för diskussion), beroende på det totala antalet bidrag, i parallella seminarier ('arbetspass').

Peer review

Vi planerar en granskningsprocess av inskickade forskningsrapporter genom s.k. peer review, som innebär att den som skickar in ett bidrag också (frivilligt) deltar i review-processen genom att granska ett eller två andra bidrag. Bidragen kommer dessutom att granskas av programkommittén och eventuellt någon extern expert. Granskningen är avsedd att vara konstruktivt positiv, dvs bedömningen ska också kompletteras med eventuella förslag till förbättringar av rapporten. Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén.

Diskutanter

Vid varje paperseminarium kommer en särskilt utsedd person (en s.k. diskutant), som granskat rapporten, att inleda diskussionen. Är du intresserad av att vara diskutant kontakta programkommitténs ordförande senast 1 december 2007.
 
 

Tillbaka till Innehåll
  
Praktisk information

Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, adress Rålambsvägen 34B, 10026 Stockholm (Campus Konradsberg).
Plenarsessioner i D-aulan i hus D och parallellsessioner i hus Z (se karta)
Välkomstmiddagen äger rum i Sjöfartshuset i Gamla Stan (se karta)

Tid: Registrering kan göras från tisdag 29 januari kl. 18.30, i samband med välkomstmiddagen i Sjöfartshuset kl. 19.30, samt från 8.30 (före den inledande plenarföreläsningen kl. 9.30) onsdag den 30 januari i anslutning till föreläsningssalen i hus D (D-aulan). Konferensen avslutas ca. kl 17.

Konferensavgift: Konferensavgiften är 1200 SEK (exkl moms), med 500 kr rabatt för fullt betalande deltagare vid Matematikbiennalen 2008 samt för forskarstuderande i matematikdidaktik (minst halvtid). Avgiften inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe, samt konferensdokumentation; tillägg för välkomstmiddagen den 29 januari är 200 SEK (exkl moms).

Boende: Vid frägor, kontakta konferenssekreteraren

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Några sessioner kring forskningsrapporter kan komma att vara på svenska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras under våren 2008 (ingår i konferensavgiften)

Tillbaka till Innehåll  
Programkommitté


Namn E-post Telefon
Barbro Grevholm, Kristiansand (ordf)
barbro.grevholm@uia.no  +47-38141639
Christer Bergsten, Linköping
chber@mai.liu.se   013-282984
Kirsti Hemmi, Stockholm
kirsti.hemmi@skolverket.se  08-52778165
Katarina Kjellström, Stockholm katarina.kjellstrom@lhs.se  08-7375648
Thomas Lingefjärd, Göteborg
thomas.lingefjard@ped.gu.se  031-7862253

 

Lokal organisation

Namn E-post Telefon
Katarina Kjellström, Stockholm katarina.kjellstrom@lhs.se  08-7375648

Kontakta någon av oss för eventuella frågor!

Tillbaka till Innehåll  
Anmälan

Anmälningstiden har gått ut. Ytterligare information kan fås genom programkommittén.

På grund av administrativt krångel i samband med samgåendet mellan Lärarhögskolan och Stockholms universitet kommer fakturorna för Madif6 inte att skickas förrän senare i januari.


Kontaktadresser

Frågor om programmet
Barbro Grevholm
Høgskolen i Agder
Serviceboks 422
4604 Kristiansand
Norge

tel: +47-38141639
e-post: barbro.grevholm@hia.no

Frågor om  den lokala organisationen
Katarina Kjellström
Lärarhögskolan i Stockholm
Konradsbergsgatan 5A
Box 34103
10026 Stockholm

tel: 08-7375648
e-post: katarina.kjellstrom@lhs.se


•  Högst upp på sidan

• Till  SMDF:s hemsida

• Till hemsidan för  Matematikbiennalen 2008  


Senast uppdaterad 2008-01-28 av Christer Bergsten, e-mail:   chber@mai.liu.se

 *