M A D I F - 7
 
Sjunde
 
MATEMATIKDIDAKTISKA
FORSKNINGSSEMINARIET
 
med SMDF
 
  Stockholm
26-27 januari 2010
 


  
Innehåll
In English
 

 
 
Välkommen till det sjunde forskningsseminariet med Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF)

Temat för årets seminarium är


Mathematics and Mathematics Education:
Cultural and Social Dimensions

Matematik och matematikutbildning: kulturella och sociala dimensioner


Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området,
lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Seminariets arrangeras i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2010
 
 Tillbaka till Innehåll  
Program

Föreläsningar i plenum (bokstavsordning)

Paul Dowling (Professor of Education, Institute of Education, University of London)
Abandoning Mathematics and Hard Labour in Schools: a new sociology of knowledge and curriculum reform (abstract)
Tine Wedege (Professor i matematikens didaktik, Malmö högskola)
Ethnomathematics and Mathematical Literacy (abstract)

Paneldiskussion kring seminariets tema
Jo Boaler (University of Sussex)
Paul Dowling (Institute of Education, University of London)
Eva Jablonka (Luleå tekniska universitet; chair)
Stephen Lerman (South Bank University, London)

Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers)   • Korta presentationer (short communications)

Vid en av parallellsessionerna (ett 'arbetspass') diskuteras accepterade bidrag i form av korta presentationer från deltagare vid konferensen (de flesta kommer att publiceras i den tryckta dokumentationen, ca juni 2010):


Tillbaka till InnehållTidsprogram (preliminärt) för MADIF 7

 
Tisdag 26 januari
 

Tid
Aktivitet
 18.30  
  Registrering - Samma plats som för välkomstmiddag (se nedan)
19.00
19.30
 Väkomstdrink och
 Välkomstmiddag - (Myntkrogen, Slottsbacken 6, Gamla stan)
 

Onsdag 27 januari
 
Program i utskriftsvänligt pdf-format (uppdaterat 22 januari)

Tid
Programpunkt
Medverkande
Sal
   8.30  Registrering    D-aulan
   9.00  Öppning av Madif7
 Plenarföreläsning 1
 
 Stefan Nordlund, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten, SU
 Paul Dowling, Professor of Education, University of London
 
  D-aulan
 10.00  Kaffe/Te    Z-gallerian
 10.25  Arbetspass 1
 Papers
 Magnus Österholm    Diskutant: Frode Rönning
 Alexandre J. S. Pais et al.    Diskutant: Steve Lerman
 Sverker Lundin    Diskutant: Maria Johansson
 Gulden Karakok    Diskutant: Simon Goodchild
 Håkan Lennerstad    Diskutant:
 Eva Norén    Diskutant: Mikaela Rohdin
 Thomas Lingefjärd    Diskutant: Katalin Földesi
  Z307
  Z308
  Z309
  Z310
  Z311
  C314
  C311
 11.15  Arbetspass 2
 Korta presentationer
 3x20 min
 (1) Maria Johansson   (2) Guri A. Nortvedt   (3) Mikaela Nyroos
 (1) Kerstin Bäckman   (2) Mikaela Rohdin    (3) Jorryt van Bommel et al
 (1) Marie Bergholm   (2) Henrik Carlsson   (3) Semir Becevic
 (1) Yukiko Johansson   (2) Anna Lundberg   (3) Jöran Petersson
 (1) Patrik Erixon   (2) Gunnar Gjone   (3) Iiris Attorps, K. Björk, M. Radic
 (1) Aihui Peng, Mikaela Nyroos   (2) Olov Viirman   (3) Allan Tarp
  Z307
  Z308
  Z309
  Z310
  Z311
  C314
 12.15  Lunch    Z-gallerian
 13.15  Plenarföreläsning 2  Tine Wedege, professor i matematikdidaktik, Malmö högskola
 D-aulan
 14.15  Arbetspass 3
 Papers
 Eva Jablonka et al    Diskutant: Troels Lange
 Sharada Gade    Diskutant: Kirtsti Hemmi
 Hanna Palmér    Diskutant: Elisabeth Persson
 Johan Lithner et al    Diskutant: Tamsin Meaney
 Peter Frejd    Diskutant: Ola Helenius
 Håkan Sollervall et al    Diskutant: Per-Eskil Persson
 Erika Stadler    Diskutant: Kerstin Pettersson
  Z307
  Z308
  Z309
  Z310
  Z311
  C314
  C311
 15.00  Kaffe/Te    Z-gallerian
 15.30  Arbetspass 4
 Papers
 Ewa Bergqvist, Magnus Österholm    Diskutant: Gunnar Gjone
 Christer Bergsten et al    Diskutant: Barbara Jaworski
 Lisa Björklund Boistrup    Diskutant: Paola Valero
 Kerstin Pettersson    Diskutant: Erika Stadler
 Jonas Bergman Ärlebäck, Peter Frejd    Diskutant: Peter Nyström
 Troels Lange, Tamsin Meaney    Diskutant: Johan Häggströn
  Z307
  Z308
  Z309
  Z310
  Z311
  C314
 16.20  Panel  Jo Boaler, Paul Dowling, Steve Lerman, Eva Jablonka (chair)
 D-aulan 
 17.30  Årsmöte SMDF  Medlemmar SMDF  D-aulan

  

Tillbaka till InnehållForskningsrapporter (Call for papers)

Välkommen med ett bidrag i form av en forskningsrapport! Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för presentation och diskussion vid seminariet. Huvudspråket på Madif7 är engelska men rapporter skrivna på svenska är också välkomna. En första version av rapporten på högst 10 A4-sidor (Word) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2009 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén). Meddelande om bidraget accepteras lämnas 1 december 2009 och en (eventuellt reviderad) version av accepterat bidrag ska vara inskickad senast 10 januari 2010 för att göras tillgängligt för diskutant och deltagare vid seminariet. Slutversionen av rapporten, på högst 10 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd Word-dokument, ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2010. Alla bidrag av intresse för matematikdidaktisk forskning är välkomna, bidrag med direkt koppling till seminariets tema kommer att läggas i ett särskilt stråk i programmet. Varje accepterat vidrag ges ett utrymme om 45 minuter (inklusive tid för diskutant och allmän diskussion; obs ändrat från planerade 60 min) inom programmet i parallella seminarier ('arbetspass').

Korta presentationer

Vid Madif7 ges också möjlighet att bidra med en kort presentation ('short communication'). Detta format erbjuder en möjlighet att presentera och diskutera t.ex. delar av projekt eller pågående forskningsarbete. Forskningskomponenten måste tydligt framgå i bidraget. En sammanfattning av bidraget på högst 2 A4-sidor (Word) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2009 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén). Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén, som lämnar meddelande om bidraget accepteras senast den 1 december 2009. Till presentationen vid Madif7 kan författaren (om han/hon så önskar) ta med en längre version av bidraget för intresserade deltagare.  En eventuellt reviderad version av sammanfattningen till accepterat bidrag, på högst 2 A4-sidor i formatet Times 12 p med 1 1/2 radavstånd Word-dokument, ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2010 för publicering i dokumentationen. Varje accepterat bidrag ges ett utrymme i programmet om 20 eller 30 minuter (inklusive tid för diskussion), beroende på det totala antalet bidrag, i parallella seminarier ('arbetspass').

Peer review

Vi planerar en granskningsprocess av inskickade forskningsrapporter genom s.k. peer review, som innebär att den som skickar in ett bidrag också (frivilligt) deltar i review-processen genom att granska ett eller två andra bidrag. Bidragen kommer dessutom att granskas av programkommittén och eventuellt någon extern expert. Granskningen är avsedd att vara konstruktivt positiv, dvs bedömningen ska också kompletteras med eventuella förslag till förbättringar av rapporten. Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén.

Diskutanter

Vid varje paperseminarium kommer en särskilt utsedd person (en s.k. diskutant), som granskat rapporten, att inleda diskussionen. Är du intresserad av att vara diskutant kontakta programkommitténs ordförande senast 10 december 2009.
 
 

Tillbaka till Innehåll
  
Praktisk information

Plats: Campus Konradsberg, Rålambsvägen 36, 10026 Stockholm.
Plenarsessioner och en del arbetspass i D-aulan äger rum i hus D och de flesta arbetspass i hus Z (se karta)
Välkomstmiddagen äger rum på Myntkrogen, Slottsbacken 6, Gamla stan.

Tid: Registrering kan göras från tisdag 26 januari kl. 18.30, i samband med välkomstmiddagen, samt från 8.30 (före den inledande plenarföreläsningen kl. 9.30) onsdag den 27 januari i anslutning till föreläsningssalen i hus D (D-aulan). Konferensen avslutas ca. kl 17.

Konferensavgift: Konferensavgiften är 1300 SEK (exkl moms), med 500 SEK rabatt för fullt betalande deltagare vid Matematikbiennalen 2010 samt för forskarstuderande i matematikdidaktik (minst halvtid). Avgiften inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe, samt konferensdokumentation; tillägg för välkomstmiddagen den 26 januari är (300 SEK, exkl moms).
Anmälan kan göras online senast 10 januari 2010 (se länk nedan)

Boende: Vid frågor, kontakta konferenssekreteraren

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Några sessioner kring forskningsrapporter kan komma att vara på svenska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras under hösten 2010 (ingår i konferensavgiften)

Tillbaka till Innehåll  
Programkommitté


Namn E-post Telefon
Christer Bergsten, Linköping (ordf)
chber@mai.liu.se   013-282984
Eva Jablonka, Luleå
eva.jablonka@ltu.se  0920-493008
Katarina Kjellström, Stockholm katarina.kjellstrom@umn.su.se  08-12076613
Thomas Lingefjärd, Göteborg
thomas.lingefjard@ped.gu.se  031-7862253
Tine Wedege, Malmö
tine.wedege@mah.se  040-6658171

 

Lokal organisation

Namn E-post Telefon
Katarina Kjellström, Stockholm katarina.kjellstrom@umn.su.se  08-12076613

Kontakta någon av oss för eventuella frågor!

Tillbaka till Innehåll  
Anmälan

Anmälan till MADIF7 kan göras online senast 10 januari 2010 via föjande länk: Anmälan


Kontaktadresser

Frågor om programmet
Christer Bergsten
Linköpings universitet
Matematiska institutinoen
58183 Linköping

tel: 013-282984
e-post: chber@mai.liu.se

Frågor om  den lokala organisationen
Katarina Kjellström
Stockholms universitet
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
106 91 Stockholm

tel: 08-12076613
e-post: katarina.kjellstrom@umn.su.se


•  Högst upp på sidan

• Till  SMDF:s hemsida

• Till hemsidan för  Matematikbiennalen 2010  


Senast uppdaterad 2010-04-25 av Christer Bergsten, e-mail:   chber@mai.liu.se

 *