M A D I F - 8
 
Åttonde
 
MATEMATIKDIDAKTISKA
FORSKNINGSSEMINARIET
 
med SMDF
 
  Umeå
24-25 januari 2012
 
In English  
Innehåll
 

 
 
Välkommen till det åttonde forskningsseminariet med Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF)

Temat för årets seminarium är


Evaluation and Comparison of Mathematical Achievement:
Dimensions and Perspectives

Utvärdering och jämförelser av prestationer i matematik: dimensioner och perspektiv


Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området,
lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Seminariets arrangeras i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2012
 
 Tillbaka till Innehåll  
Program

Föreläsningar i plenum (bokstavsordning)

Peter Nyström, Umeå universitet  -  Evaluation and comparison of mathematical achievement  Abstract
Yoshinori Shimizu, University of Tsukuba, Japan  -  Large-scale external assessment and improvement of teaching and learning mathematics in classrooms: A Japanese perspective  Abstract
Paneldiskussion kring seminariets tema
M. Kathleen Heid, Pennsylvania State University, USA
Eva Jablonka, Luleå tekniska universitet
William McCallum, The University of Arizona, USA
Tamsin Meaney, Malmö högskola

Presentation och diskussion av forskningsrapporter (papers)   • Korta presentationer (short communications)

Vid en av parallellsessionerna (ett 'arbetspass') diskuteras accepterade bidrag i form av korta presentationer från deltagare vid konferensen (de flesta kommer att publiceras i den tryckta dokumentationen, ca juni 2012):


Tillbaka till InnehållTidsprogram (preliminärt) för MADIF 8

 
Tisdag 24 januari
 


Tid
Aktivitet
 18.30  
  Registrering - restaurang Sävargården
19.00
19.30
 Väkomstdrink och välkomstmiddag
 - restaurang Sävargården
 

Onsdag 25 januari
 Tid
Programpunkt
Medverkande
Sal
   8.30  Registrering    entrén
Aula Nordica
   9.00  Öppning av Madif8
 Plenarföreläsning 1
 Åsa Rasmuson-Lestander
 Yoshinori Shimizu
 N320 (plan 3 i Naturvetarhuset)
 10.00  Kaffe/Te    Restaurang Corona
 10.25  Arbetspass 1
 Papers
 Troels Lange, Tamsin Meaney    Diskutant: Ravi Subramaniam
 Kerstin Pettersson    Diskutant: Kristina Juter
 Per-Eskil Persson    Diskutant: Håkan Sollervall
 Lisa Björklund Boistrup    Diskutant: Anneli Dyrvold
 Erika Stadler, Samuel Bengmark, Hans Thunberg, Mikael Winberg    Diskutant: Manya Raman Sundström
 Mikaela Rohdin    Diskutant: Peter Frejd
 Mike Askew    Diskutant: Frode Rönning
  N320
  N420
  N430
  N220
  N230
  N350
  N410
 11.15  Arbetspass 2
 Korta presentationer
 3x20 min
 (1) Jorryt van Bommel, Yvonne Liljekvist   (2) Yukiko Asami-Johansson   (3) Marie Sjöblom, Tamsin Meaney
 (1) Helena Roos, Per Nilsson   (2) Kerstin Bäckman   (3) Marie Bergholm   
 (1) Wang Wei Sönnerhed   (2) Robert Gunnarsson, Bernt Hernell, Wang Wei Sönnerhed   (3) Andreas Ebbelind
 (1) Olov Viirman   (2) Manya Raman Sundström   (3) Jöran Petersson
 (1) Miguel Perez   (2) Helena Johansson   (3) Anna Teledahl
  N420
  N430
  N220
  N230
  N350
 12.15  Lunch    Restaurang Corona
 13.15  Plenarföreläsning 2  Peter Nyström
 N320
 14.15  Arbetspass 3
 Papers
 Ewa Bergqvist, Anneli Dyrvold, Magnus Österholm    Diskutant: Per Nilsson
 Kirsti Hemmi, Benita Berg    Diskutant: Hanna Palmér
 Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg    Diskutant: Ingemar Holgersson
 Iiris Attorps, Kjell Björk, Thomas Lingefjärd, Mirko Radic    Diskutant: Per-Eskil Persson
 Lena Aretorn    Diskutant: Maria Bjerneby Häll
 Attila Szabo    Diskutant: Laura Fainsilber
 Eva Jablonka, Hoda Agahi, Christer Bergsten    Diskutant: Hans Thunberg
  N320
  N420
  N430
  N220
  N230
  N350
  N410
 15.00  Kaffe/Te    Restaurang Corona
 15.30  Arbetspass 4
 Papers
 Håkan Sollervall    Diskutant: Gunnar Gjone
 Mikaela Nyroos, Anette Bagger, Eva Silfver, Gunnar Sjöberg    Diskutant: Mike Askew
 Kristina Juter    Diskutant: Ola Helenius
 Hanna Palmér    Diskutant: Jorryt van Bommel
 Ewa Bergqvist, Tomas Bergqvist    Diskutant: Eva Riesbeck
 Peter Frejd    Diskutant: (not confirmed)
 Maria Johansson    Diskutant: Lisa Björklund
  N320
  N420
  N430
  N220
  N230
  N350
  N410
 16.20  Panel  M. Kathleen Heid
 Eva Jablonka
 William McCallum
 Tamsin Meaney
  N320
 17.30  Årsmöte SMDF    N350

  

Tillbaka till InnehållForskningsrapporter (Call for papers)

Välkommen med ett bidrag i form av en forskningsrapport! Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för presentation och diskussion vid seminariet. Huvudspråket på Madif8 är engelska men rapporter skrivna på svenska är också välkomna. En första version av rapporten på högst 10 A4-sidor (enligt formatmallen som laddas ner här: madif8 (dotx), eller som wordfil här: madif8 (docx); observera att bidrag måste vara skrivna i detta format för och skickas som en wordfil för att kunna accepteras) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2011 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén). Meddelande om bidraget accepteras lämnas 1 december 2011 och en (eventuellt reviderad) version av accepterat bidrag ska vara inskickad senast 10 januari 2012 för att göras tillgängligt för diskutant och deltagare vid seminariet. Slutversionen av rapporten ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2012. Alla bidrag av intresse för matematikdidaktisk forskning är välkomna, bidrag med direkt koppling till seminariets tema kommer att läggas i ett särskilt stråk i programmet. Varje accepterat vidrag ges ett utrymme om preliminärt 45 minuter (inklusive tid för diskutant och allmän diskussion) inom programmet i parallella seminarier ('arbetspass').

Korta presentationer

Vid Madif8 ges också möjlighet att bidra med en kort presentation ('short communication'). Detta format erbjuder en möjlighet att presentera och diskutera t.ex. delar av projekt eller pågående forskningsarbete. Forskningskomponenten måste tydligt framgå i bidraget. En sammanfattning av bidraget på högst 2 A4-sidor (enligt formatmallen som laddas ner här: madif8 (dotx), eller som wordfil här: madif8 (docx); observera att bidrag måste vara skrivna i detta format och skickas som en wordfil för att kunna accepteras) ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2011 (för epostadresser se nedan, skicka t.ex. till ordförande i programkommittén). Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén, som lämnar meddelande om bidraget accepteras senast den 1 december 2011. Till presentationen vid Madif8 kan författaren (om han/hon så önskar) ta med en längre version av bidraget för intresserade deltagare.  En eventuellt reviderad version av sammanfattningen till accepterat bidrag ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 mars 2012 för publicering i dokumentationen. Varje accepterat bidrag ges ett utrymme i programmet om 20 eller 30 minuter (inklusive tid för diskussion), beroende på det totala antalet bidrag, i parallella seminarier ('arbetspass').

Peer review

Vi planerar en granskningsprocess av inskickade forskningsrapporter genom s.k. peer review, som innebär att den som skickar in ett bidrag också (frivilligt) deltar i review-processen genom att granska ett eller två andra bidrag. Bidragen kommer dessutom att granskas av programkommittén och eventuellt någon extern expert. Granskningen är avsedd att vara konstruktivt positiv, dvs bedömningen ska också kompletteras med eventuella förslag till förbättringar av rapporten. Beslut om bidrag accepteras fattas av programkommittén.

Diskutanter

Vid varje paperseminarium kommer en särskilt utsedd person (en s.k. diskutant), som granskat rapporten, att inleda diskussionen. Är du intresserad av att vara diskutant kontakta programkommitténs ordförande senast 15 december 2011.
 
 

Tillbaka till Innehåll
  
Praktisk information

Plats: Umeå universitet, Naturvetarhuset (se karta), salar: se program ovan

Välkomstmiddagen äger rum på restaurang Sävargården

Tid: Registrering kan göras från tisdag 24 januari kl. 18.30, i samband med välkomstmiddagen, samt från 8.30 (före den inledande plenarföreläsningen kl. 9.30) onsdag den 25 januari i anslutning till entrén till Aula Nordica (se karta). Konferensen avslutas ca. kl 17.

Konferensavgift: 1300 SEK (inkl. moms) med 500 SEK rabatt för forskarstuderande (till minst 50%) samt fullt betalande konferensdeltagare på Matematikbiennalen 2012. Avgiften inkluderar konferensmaterial, lunch, kaffe, samt konferensdokumentation. Tillägg för välkomstmiddagen den 24 januari är 300 SEK (inkl. moms). Anmälan kan göras online senast 10 januari (se länk nedan), därefter direkt till Elisabet Norlin vid Umeå Congress (se nedan).

Boende: Ska du enbart delta i Madif kan du boka ditt boende på anmälningssidan för Madif 8. Ska du även delta på biennalen bokas all logi vid den anmälan, även för Madif 8. Har du redan anmält deltagande på biennalen och vill komplettera en natt för Madif 8 skickar man ett mail till Elisabet Norlin, Umeå Congress (tel: 090-130035) så kompletterar hon detta. Vid frågor, kontakta den lokala organsationen (se nedan).

Språk: Huvudspråket på seminariet kommer att vara engelska. Bidrag skrivna på svenska eller annat skandinaviskt språk är också välkomna; sessionen kommer då att genomföras på svenska/skandinaviska.

Dokumentation: En dokumentation från seminariet kommer att publiceras under hösten 2012 (ingår i konferensavgiften)

Tillbaka till Innehåll  
Programkommitté


Namn E-post Telefon
Christer Bergsten, Linköping (ordf)
christer.bergsten@liu.se  013-282984
Johan Häggström, Göteborg
johan.haggstrom@ncm.gu.se  031-7866987
Eva Jablonka, Luleå
eva.jablonka@ltu.se  0920-493008
Kristina Juter, Kristianstad kristina.juter@hkr.se  044-203416
Andreas Ryve, Västerås
andreas.ryve@mdh.se  070-8870280
Manya Sundström, Umeå
manya.sundstrom@matnv.umu.se  090-7867880

 

Lokal organisation

Namn E-post Telefon
Tomas Bergqvist, Umeå tomas.bergqvist@educ.umu.se  090-7866519

Kontakta någon av oss för eventuella frågor!

Tillbaka till Innehåll  
Anmälan

Anmälan till MADIF8 görs online senast 10 januari via föjande länk: Anmälan (därefter direkt till Elisabet Norlin vid Umeå Congress).
För bokning av boende, se ovan under "Praktisk information"


Kontaktadresser

Frågor om programmet
Christer Bergsten
Linköpings universitet
Matematiska institutinoen
58183 Linköping

tel: 013-282984
e-post: christer.bergsten@liu.se

Frågor om  den lokala organisationen
Tomas Bergqvist
Umeå universitet
Tillämpad utbildningsvetenskap
901 87 Umeå

tel: 090-7866519
e-post: tomas.bergqvist@educ.umu.se


•  Högst upp på sidan

• Till  SMDF:s hemsida

• Till hemsidan för  Matematikbiennalen 2012  


Senast uppdaterad 2012-01-19 av Christer Bergsten, e-mail:   christer.bergsten@liu.se

 *