Göm meny

TATA41: Envariabelanalys 1, 6hp

Kursinformation, hösten 2013 och våren 2014

Lösningsskiss till tentamen den 9/6-14, samt uppgiftslapp.

Visningstider:
 • C, D, IT, KB, TB: Tisdag 24 juni kl. 12:00–12:30 på Hans Lundmarks kontor (hus B, rum 3A:666)
 • DPU, EMM, M (2014-06-09): tentorna finns på expeditionen
 • Y, Yi, MED, Mat, FyN, Frist: Tentorna finns på MAI:s expedition

Efter visningen finns skrivningarna i receptionen, ingång B23

 • Kurslitteratur:
  • Göran Forsling, Mats Neymark: Matematisk analys, en variabel. Liber, 2011, andra upplagan, ISBN: 978-91-47-10023-1.
  • Problem för envar. Sammanställd vid Matematiska institutionen, 2013.
  Samma litteratur används i Matematisk grundkurs (TATM79, TATA68 och TTIT02) samt i Envariabelanalys 2 (TATA42).
 • Kursprogram för våren 2014 (hösten 2013)
 • Gamla tentor

Examinatorer:


Sidansvarig: Göran Forsling
Senast uppdaterad: 2014-06-17