Göm meny

TATA41: Envariabelanalys 1, 6hp

Kursinformation, hösten 2013 och våren 2014

Lösningsskiss till tentamen den 26/8-14, samt uppgiftslapp.

  • Kurslitteratur:
    • Göran Forsling, Mats Neymark: Matematisk analys, en variabel. Liber, 2011, andra upplagan, ISBN: 978-91-47-10023-1.
    • Problem för envar. Sammanställd vid Matematiska institutionen, 2013.
    Samma litteratur används i Matematisk grundkurs (TATM79, TATA68 och TTIT02) samt i Envariabelanalys 2 (TATA42).
  • Kursprogram för våren 2014 (hösten 2013)
  • Gamla tentor

Examinatorer:


Sidansvarig: Göran Forsling
Senast uppdaterad: 2014-08-26