Göm meny

TATA43: Flervariabelanalys, 8 hp

Gemensam kursinformation vt2 2014

Kursprogram och kursplan

Litteratur

Tentamina

Tentamen 21/8

Uppgiftslapp och lösningsskisser

Examinatorer

Inblandade lärare vt2 2014

I, Ii, Yi och FyN vt2 2014

Föreläsare: Thomas Karlsson   Lektionsledare: Peter Basarab-Horwath (I1a), Anders Björn (I1b), Mats Aigner (I1c+Yi1), Mikael Langer (I1d), Thomas Karlsson (I1e+FyN1), Magnus Berggren (I1f), Fredrik Andersson (Ii1a), Jana Björn (Ii1b)

Y, Med och Mat vt2 2014

Föreläsare: Lars Alexandersson   Lektionsledare: Leif Melkersson (Y1a), Lars Alexandersson (Y1b), Andreas Rejbrand (Y1c), Daniel Carlsson (Med1), Natan Kruglyak (Mat1)


Gammal kursinformation

Kursprogram vt2 2013, vt2 2012


Sidansvarig: laale@mai.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-22