Göm meny

Ny webb-adress är http://users.mai.liu.se/boei74/

Bo Einarsson

Jag är docent och universitetslektor emeritus i numerisk analys vid matematiska institutionen och har även varit numeriker vid Nationellt Superdatorcentrum, båda vid Linköpings universitet. Tidigare har jag varit verksam vid Försvarets Forskningsanstalt och Chalmers Tekniska Högskola.

Jag är medlem av IFIP:s arbetsgrupp WG 2.5 för numerisk programvara. Vi har vårt nästa möte i Halifax, Kanada, juli 2015. Jag har lett arbetet på en bok om korrekt och tillförlitlig teknisk programvara som utkom juli 2005. Den kan beställas från SIAM för USD 71,50 och från AdLibris för 535 kr och från Bokus för 501 kr. Jag har arbetat med revidering av flyttalsaritmetiken IEEE 754-1985 till IEEE 754-2008 och med en kommande standard för intervallaritmetik IEEE P1788.

Jar arbetar även med blandning av programspråk, mitt senaste arbete där finns på http://www.nsc.liu.se/wg25/mlpcode/, en förkortad version finns på svenska i kapitel 17 av min "Lärobok i Fortran 95".

Jag är ordförande för Linköpings Närradioförening.


Sidansvarig: Bo Einarsson
Senast uppdaterad: 2014-10-22