[an error occurred while processing this directive] MAI: TATA50

TATA50: Transformteori (för D och KA), 4hp

Obs! Mats Aigner tar över denna kurs fr.o.m. ht1 2012. Se den nya kurshemsidan för aktuell kursinfo.

Gammal kursinformation, hösten 2011

Kursplan

Kursplan enligt LiTH:s studiehandbok 2011. Kursen går i period ht1.

Kurslitteratur

Litteraturen består av ett kompendium och en formelsamling.

  • Kursens kompendium, med föreläsningsanteckningar och övningar, är skrivet av Mats Aigner, MAI. Det kan laddas ner här och finns också att köpa på Bokakademin i Kårallen. OBS: Avsnitten "Föreläsning 4" och "Lektion 5" ingår ej i denna kurs.
  • Formelsamlingen Transformteori: Sammanfattning, formler & lexikon, utgiven av MAI, finns på Bokakademin.

Undervisning

Undervisningen består av 10 föreläsningar och 16 lektioner. Föreläsningarna är gemensamma med kursen TATA23 (Transformteori för M-programmet), och avsnitten i kompendiet är numrerade efter den kursens schema. Avsnitten "Föreläsning 4" och "Lektion 5" ingår ej i denna kurs (TATA50), så numreringen därefter kommer förstås att vara "ur fas" med vårt schema. Det finns inget material i kompendiet för den sista föreläsningen och de två sista lektionerna; dessa ägnas åt rester och tentamensförberedelser.

Föreläsningarna avser att göra kurslitteraturen begriplig genom förklaringar, exempel och klargöranden. Titta gärna igenom stoffet i förväg. Avsikten med lektionerna är att du ska ha någon att fråga och diskutera med när du undrar över något i kursen.

Examination

Kursen examineras genom en skriflig tentamen med fyra timmars skrivtid.

Ovan nämnda formelsamling (Transformteori: Sammanfattning, formler & lexikon) är det enda tillåtna hjälpmedlet vid tentamen.

Tentamen består av sex stycken uppgifter, där varje uppgift kan ge tre poäng. En uppgift räknas som godkänd om den bedömts med två eller tre poäng. För betyg 3, 4 respektive 5 krävs tre, fyra respektive fem stycken godkända uppgifter och dessutom minst åtta, elva respektive fjorton poäng.

Kommande tentor:

  • fre 2012-08-17 kl. 14–18
  • lör 2012-10-20 kl. 8–12
  • fre 2013-01-11 kl. 8–12

Bredvidläsningslitteratur

Föreläsningarna ovan under kurslitteratur täcker kursen och innehåller också lite överkursmaterial. Vill man ha en fullständigare täckning av området, med fler tillämpningar, så finns det mängder av böcker att vända sig till. Här är några förslag:

Material på nätet


Senast uppdaterad: 2013-01-21