Koder

Ett urval av MATLAB-koderna ur boken ges nedan. Koderna bör endast användas för numeriska experiment, t ex där man undersöker vad som händer då man modifierar den. För "riktiga beräkningar" ska MATLABS inbyggda funktioner användas.


Kapitel 4
Kapitel 5
 •   splint.m ger första derivatorna till en interpolerande spline
 •   approx.m ritar ett segment av felfunktionen vid splineinterpolation, anropar splint.m

Kapitel 6
 •   D0.m centraldifferensapproximation av en derivata
 •   D1.m framåtdifferensapproximation av en derivata
 •   derivering.m Felet vid approximation av en derivata med olika differenskvoter, anropar D0.m och D1.m
 •   extrapolation.m approximation av en derivata, med Richardsonextrapolation

Kapitel 7
Kapitel 8
 •  gausspiv.m   Gausselimination med partiell pivotering.
 •  lr.m  LR-faktorisering med partiell pivotering.
 •  lrcond.m Uppskattning av konditionstal. Anropar lcond.m.
 •  lcond.m  Anropas av lrcond.m.
 •  househ.m  Beräkna en Householdertransformation.
 •  apphouse.m  Multiplicera en matris med en Householdertransformation.
 •  qrh.m  Beräkna QR-faktoriseringen av en matris.

Kapitel 9
Kapitel 10
 •  rk4.m  Klassiska Runge-Kutta.
 •  trapets.m  Trapetsmetoden för lineärt system.
 •  rk45.m   Runge-Kutta-Fehlberg.
 •  adrk45.m   Adaptiv Runge-Kutta, anropar rk45.m.
 •  bv1.m  Bandmatrismetod för lineärt randvärdesproblem.Denna sida underhålls av Lars Eldén.
Senast modifierad:Thursday, 23-Aug-2001 09:05:59 CEST