TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs)

Ämnesområde/Subject area:
Matematisk statistik

Läsperiod/Study period:
HT1

Poäng/Credit points:
6 hp

Examinator/Examiner:
Torkel Erhardsson

Kursinformation/Course information:
Ur studiehandboken/From the Study Guide
(Kursen har ingen www-area)
(The course has no web page)