Optimeringslära

TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för I-programmet
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för IT-programmet
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Y-programmet
TAOP04 Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Medicinsk teknik
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Yi-programmet
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Y-programmet
TAOP07 Optimeringslära grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP14 Optimeringslära grundkurs för I för Ii-programmet
TAOP14 Optimeringslära grundkurs för I för I-programmet
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för I-programmet
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för M-programmet
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP23 Optimeringslära (ges för masterutbildningar) för Fristående kurser
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs för Y-programmet
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs för D-programmet
TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs för Datavetenskapliga programmet
TAOP34 Optimering av stora system för I-programmet
TAOP34 Optimering av stora system för Y-programmet
TAOP34 Optimering av stora system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAOP37 Optimeringslära fortsättningskurs för I för Ii-programmet
TAOP37 Optimeringslära fortsättningskurs för I för I-programmet
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för EMM (Energi, Miljö, Management)
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för KB-programmet
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system för TB-programmet
TAOP86 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar för IT-programmet
TAOP88 Optimering för ingenjörer för EMM (Energi, Miljö, Management)
TAOP88 Optimering för ingenjörer för KB-programmet
TAOP88 Optimering för ingenjörer för Medicinsk teknik
TAOP88 Optimering för ingenjörer för M-programmet
TAOP88 Optimering för ingenjörer för TB-programmet