Matematik och tillämpad matematik

764G01 Linjär algebra för Statistik och dataanalysprogrammet
764G06 Diskret matematik och logik för Systemvetarprogrammet
764G07 Matematisk analys för Statistik och dataanalysprogrammet
91MA11 Matematik (1-15hp för Gy) för Lärarutbildning
91MA17 Matematik (1-15hp för 7-9) för Lärarutbildning
91MA21 Matematik (16-30hp för Gy) för Lärarutbildning
91MA27 Matematik (16-30hp för 7-9) för Lärarutbildning
92MA11 Matematik (1-15hp för Gy) för Lärarutbildning
92MA17 Matematik (1-15hp för 7-9) för Lärarutbildning
92MA21 Matematik (16-30hp för Gy) för Lärarutbildning
92MA27 Matematik (16-30hp för 7-9) för Lärarutbildning
92MA31 Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning
92MA37 Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning
92MA41 Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning
92MA47 Matematik (46-52.5hp för Gy) för Lärarutbildning
93MA31 Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning
93MA37 Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning
93MA41 Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning
93MA47 Matematik (46-52.5hp för Gy) för Lärarutbildning
93MA51 Matematik (61-68.5hp) för Lärarutbildning
93MA61 Matematik (76-90hp) för Lärarutbildning
93MAV1 Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (69-75.5hp) för Lärarutbildning
972G10 Matematik 1 (för grundlärare F-3) för Lärarutbildning
973G10 Matematik 1 (för grundlärare 4-6) för Lärarutbildning
9MAA11-21 Matematik fördjupning (61-90hp) för Lärarutbildning
9MGA11 Matematik och matematikdidaktisk fördjupning för Lärarutbildning
9MGA21 Numeriska metoder och projektarbete för Lärarutbildning
BML120 Matematik för bastermin för Basår
BML131 Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår för Basår
BML132 Matematik II för tekniskt/naturvetenskapligt basår för Basår
BML136 Matematisk breddning för tekniskt/naturvetenskapligt basår för Basår
Bre_Ma_Gr Breddning: Matematik för grundskolan för Lärarutbildning
Djup_Ma_Gr Matematik för grundskolan, fördjupning för Lärarutbildning
ETE306 Diskret matematik för Fristående kurser
ETE325 Linjär algebra för Fristående kurser
Inr_Ma_Gr Inriktning: Matematik för grundskolan för Lärarutbildning
Inr_Ma Inriktning: Matematik för Lärarutbildning
NMAA04 Matematik (för biologi) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMAA06 Analys i en variabel (för kemi) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMAA07 Matematik, fortsättningskurs (för kemi) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMAA35 Matematik fortsättningskurs( upphört, ersätts av NMAA07) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMAD03 Integrations- och måtteori (doktorandkurs, ges ej varje år) för Fristående kurser
NMAD11 Differentialgeometri fortsättningskurs (doktorandkurs, ges ej varje år) för Fristående kurser
NMAD12 Algebraisk geometri (doktorandkurs, ges ej varje år) för Fristående kurser
NMXC10 Examensarbete för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMXD10 Examensarbete för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMXD20 Examensarbete för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMXD21 Examensarbete för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
NMXD30 Examensarbete för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TADI03 Diskret matematik, Ing för Ingenjörsutbildning
TAIU01 Flervariabelanalys för Ingenjörsutbildning
TAIU04 Transformmetoder för Ingenjörsutbildning
TAIU05 Linjär algebra för Ingenjörsutbildning
TAIU10 Analys i en variabel för Ingenjörsutbildning
TATA09 Analys B, flera variabler för KB-programmet
TATA09 Analys B, flera variabler för TB-programmet
TATA14 Matematisk kommunikation för Yi-programmet
TATA14 Matematisk kommunikation för Y-programmet
TATA16 Linjär algebra för KB-programmet
TATA16 Linjär algebra för TB-programmet
TATA23 Transformteori (utgått) för M-programmet
TATA24 Linjär algebra för D-programmet
TATA24 Linjär algebra för IT-programmet
TATA24 Linjär algebra för Medicinsk teknik
TATA24 Linjär algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA24 Linjär algebra för Yi-programmet
TATA24 Linjär algebra för Y-programmet
TATA24 Linjär algebra för Datavetenskapliga programmet
TATA24 Linjär algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA26 Fourieranalys (utgår, ersätts av TATA77) för Y-programmet
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA31 Linjär algebra för Ii-programmet
TATA31 Linjär algebra för I-programmet
TATA32 Diskret matematik för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA34 Analys, överkurs för Ii-programmet
TATA34 Analys, överkurs för I-programmet
TATA34 Analys, överkurs för Yi-programmet
TATA34 Analys, överkurs för Y-programmet
TATA34 Analys, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA40 Matematiska utblickar för D-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för IT-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för Yi-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för Y-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för Datavetenskapliga programmet
TATA40 Matematiska utblickar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA41 Envariabelanalys 1 för Design och produktutveckling
TATA41 Envariabelanalys 1 för D-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA41 Envariabelanalys 1 för Ii-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för I-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för IT-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för KB-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Medicinsk teknik
TATA41 Envariabelanalys 1 för M-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för TB-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Yi-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Y-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Datavetenskapliga programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA42 Envariabelanalys 2 för Design och produktutveckling
TATA42 Envariabelanalys 2 för D-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA42 Envariabelanalys 2 för Ii-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för I-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för IT-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för KB-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Medicinsk teknik
TATA42 Envariabelanalys 2 för M-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för TB-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Yi-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Y-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Datavetenskapliga programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA43 Flervariabelanalys för Ii-programmet
TATA43 Flervariabelanalys för I-programmet
TATA43 Flervariabelanalys för Medicinsk teknik
TATA43 Flervariabelanalys för Yi-programmet
TATA43 Flervariabelanalys för Y-programmet
TATA43 Flervariabelanalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA44 Vektoranalys för Ii-programmet
TATA44 Vektoranalys för I-programmet
TATA44 Vektoranalys för Medicinsk teknik
TATA44 Vektoranalys för Yi-programmet
TATA44 Vektoranalys för Y-programmet
TATA44 Vektoranalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA45 Komplex analys för Ii-programmet
TATA45 Komplex analys för I-programmet
TATA45 Komplex analys för TB-programmet
TATA45 Komplex analys för Yi-programmet
TATA45 Komplex analys för Y-programmet
TATA45 Komplex analys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA49 Geometri med tillämpningar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA50 Transformteori (upphört) för D-programmet
TATA52 Diskret matematik för Ii-programmet
TATA52 Diskret matematik för I-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för D-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Ii-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för I-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Yi-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Y-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA54 Talteori för D-programmet
TATA54 Talteori för Datavetenskapliga programmet
TATA54 Talteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA55 Abstrakt algebra för D-programmet
TATA55 Abstrakt algebra för IT-programmet
TATA55 Abstrakt algebra för Y-programmet
TATA55 Abstrakt algebra för Datavetenskapliga programmet
TATA55 Abstrakt algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA57 Transformteori för Ii-programmet
TATA57 Transformteori för Medicinsk teknik
TATA57 Transformteori för Yi-programmet
TATA57 Transformteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA57 Transformteori för I-programmet
TATA61 Flervariabel- och vektoranalys (utgått, ersätts av TATA76) för D-programmet
TATA62 Projekt i tillämpad matematik (CDIO) för Y-programmet
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för D-programmet
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för IT-programmet
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för Datavetenskapliga programmet
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA65 Diskret matematik för D-programmet
TATA65 Diskret matematik för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA65 Diskret matematik för Datavetenskapliga programmet
TATA66 Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA67 Linjär algebra med geometri för Design och produktutveckling
TATA67 Linjär algebra med geometri för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA67 Linjär algebra med geometri för M-programmet
TATA68 Matematisk grundkurs för KB-programmet
TATA68 Matematisk grundkurs för TB-programmet
TATA69 Flervariabelanalys för Design och produktutveckling
TATA69 Flervariabelanalys för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA69 Flervariabelanalys för M-programmet
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för M-programmet
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Y-programmet
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA72 Matematisk fördjupning, inl för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA73 Matematisk fördjupning för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA74 Differentialgeometri (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA75 Relativitetsteori (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA76 Flervariabelanalys för D-programmet
TATA76 Flervariabelanalys för IT-programmet
TATA77 Fourieranalys för Y-programmet
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år) för
TATA80 Transformteori för I-programmet
TATM38 Matematiska modeller i biologi för KB-programmet
TATM38 Matematiska modeller i biologi för TB-programmet
TATM79 Matematisk grundkurs för Design och produktutveckling
TATM79 Matematisk grundkurs för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATM79 Matematisk grundkurs för Ii-programmet
TATM79 Matematisk grundkurs för I-programmet
TATM79 Matematisk grundkurs för Medicinsk teknik
TATM79 Matematisk grundkurs för M-programmet
TATM79 Matematisk grundkurs för Yi-programmet
TATM79 Matematisk grundkurs för Y-programmet
TATM79 Matematisk grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATM85 Funktionalanalys för Y-programmet
TATM85 Funktionalanalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TAXD15 Examensarbete för D-programmet
TAXD15 Examensarbete för Ii-programmet
TAXD15 Examensarbete för I-programmet
TAXD15 Examensarbete för IT-programmet
TAXD15 Examensarbete för Yi-programmet
TAXD15 Examensarbete för Y-programmet
TAXD20 Examensarbete för D-programmet
TAXD20 Examensarbete för Ii-programmet
TAXD20 Examensarbete för I-programmet
TAXD20 Examensarbete för IT-programmet
TAXD20 Examensarbete för Yi-programmet
TAXD20 Examensarbete för Y-programmet
TAXD20 Examensarbete för Datavetenskapliga programmet
TTIT02 Matematisk grundkurs för D-programmet
TTIT02 Matematisk grundkurs för IT-programmet
TTIT02 Matematisk grundkurs för Datavetenskapliga programmet